Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar bij BeautyBar byKarin, Venestraat 6 te Winterswijk, is toestemming van de ouders / verzorgers (of voogden) verplicht. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, waarbij het kind het laatste woord heeft.

 

In het geval van ‘Fillers’ hanteert BeautyBar byKarin de minimum leeftijdsgrens van 18 jaar! 

 

3.2. Gezag na echtscheiding

Na een (echt)scheiding houden beide ouders het gezag over hun kind, lokaal is de zorg voor het kind soms hoofdzakelijk in handen van één van de ouders. Dit betekent dat in begin­sel ook beide ouders moeten instem­men met een behandeling. Dit is de hoofdregel.

 

Inspanningsverplichting:

BeautyBar byKarin heeft een inspanningsverplichting om de ouders, van minderjarige klanten, te informeren in het belang van de behandeling van de jongere. Het is mede afhankelijk van de wens van de jongere of de ouders al dan niet geïnformeerd mogen worden.

 

Aansprakelijk bij valselijke ondertekening: 

BeautyBar byKarin handelt ter goeder trouw. In het geval van valselijke ondertekening van de toestemmingsverklaring minderjarigen acht zij niet aansprakelijk gesteld te worden voor de reeds gedane behandeling(en).

BeautyBar byKarin zal na ondertekening van de toestemmingsverklaring nog telefonisch of mailcontact, met de ouders / verzorgers van het minderjarige kind, hebben betreffende de goedkeuring van de behandeling(en) en de eventueel bijkomende kosten!

 

Nazorg informatie:

Informatie betreffende de nazorg van de behandeling(en) zal per email verzonden worden aan de ouders / verzorgers van het minderjarige kind!

 

Online Boekingen:

In het geval van online boekingen van afspraken via ons boekingsprogramma graag bij de kolom opmerkingen vermelden dat de behandeling een minderjarige betreft ! BeautyBar byKarin zal er zorg voor dragen dat de toestemmingsverklaring per mail verzonden wordt

 

Wat gebeurt er met de toestemmingsverklaring?

De toestemmingsverklaring minderjarigen zal worden bijgevoegd in het dossier van uw zoon / dochter uiteraard met in achtneming van de geldende privacy-voorwaarden.

 

Behandeling zonder toestemmingsverklaring minderjarigen?

Zonder toestemmingsverklaring zal BeautyBar byKarin geen behandelingen uitvoeren bij minderjarigen tot en met 16jaar. 

 

Voor vragen en of informatie kunt u uiteraard contact opnemen met de salon bij voorkeur per email : info@beautybar-bykarin.nl

 


Download hier uw toestemmingsverklaring Minderjarigen:

Toestemmingsverklaring Minderjarigen Beauty Bar Winterswijk
Afbeelding – 172,7 KB 354 downloads

Algemene informatie / wegwijzer betreft behandeling minderjarigen:

www.jadokterneedokter.nl 

KNMG Wegwijzer Toestemming En Informatie Bij De Behandeling Van Minderjarigen 2019
PDF – 2,6 MB 351 downloads